Cơ Sở Mái Hiên, Mái Xếp Đại Thành

Địa chỉ: 234 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM.